Voss Gardsslakteri er eit moderne, småskala slakteri, med gode tilhøve for modning og kjøling.

Våre produkter

Bestill produkter

Utlevering

 Biffar

Indrefilet 530
Ytrefilet 460
Entrecote 360
Mørbrad 300
Culotte 280
Oksesteik 240
Flatbiff 240
Rundsteik, bogsteik,
lårtunge,bankekjøtt
240
Sosakjøt med bein 165
T bein steik 340
Tomahawk 310

 Storfekjøt

Frampart 115
Bakpart 130
Bog 125
Lår 150
Bakpart m/kamu/ svange 165
Filetkam m/ bein 230
Halar/skiva 90
Skank/skiva 115
Halv NRF kalv 150
Halv VF kalv 175
Halv kyr ca.150 kg 110
Halv okse ca 80 -90 kg 120

 Grasfôra VF

Heil/halv storfe 130 kg eller større 155
Bakpart på dyr over 130 kg 170
Bakpart u/svange(på dyr over 130 kg 240
Heil/halv dyr mellom 80- 130 kg 165
1/4 kalv gjev ca 25-35 kg kjøt 225
Ammekalv-heil/halv ca 40-60 kg 175
1/4 ammekalv ferdig pakka og merka
1/4 kalv gjev ca 20-30 kg ferdig kjøt
240
Indrefilet 620
Ytrefilet 540
Entrecote 450
Flat iron steak 380
Flat iron filet 380
Brisket 320
Mørbrad 370
Culotte 350
Flatbiff 300
Grytekjøt utan bein, rundsteik,
bankekjøt, bogplomme
300

 Utegris

Utegrispakke 9 kg med 3 kg ribbe 1800
Heil utegris (finpartering 10kr/kg) 75
Spekk 100
Svinesteik 160
Dansk flæskesteik-ryggfilet m/svor 160
Nakke, heil med bein 95
Nakke utbeina 160
Heil kam 110
Heile lår/skinker 75
Bog 75
Side u/rygg 280
Indrefilet/ytrefilet 230
Kotelettar 140
Farse, kverna kjøt 130
Knok 45
Hovud 45
Kjake 85
Pattegris 7-14 kg 2000
Heil smågris til grilling 15-25 kg 2500
Heil smågris til grilling 25-35 kg 3000
Heil smågris 35-50 kg 3500

 Fjellam

Heile lam 2018 130
Lammebog 105
Lammelår 145
Lammesteik, utbeina og netta 250
Skank 150
Lammebog, skiva 135
Lammebog, lettsalta og skiva 180
Lammebog, salta og røykt, skiva 205
Kverna lammekjøt 195
Lammecarrè, heilt stykke 495
Lammekotelettar 295
Lammefilet 370
Lammehalar, ferske 85
Lammenakke, fersk heil 100
Fårikål kjøt 120
Grovpartering 6
Finpartering 10
Smalapose med fårikål og lår ca. 4 kg 650

 Vetlapakko

2 kg svinesteik, 1 kg indre/ytrefilet, 1 kg kotelett eller 1 kg svinefarse Kr 650,- pr.pakke

 Spekemat

Langtidsmodna spekeskinke
2-3 år modning. Heil skinke
400
Langtidsmodna spekeskinke
Utbeina
500
Langtidsmodna spekeskinke
Slica
700
Spekeskinke av lårplomme
6-9 mnd
500
Spekenakke/ coppa
6-9 mnd modning
450
Spekepølse av gris m/einebær og sider 450
Chili Spekepølse av gris m/einebær og sider 400
Spekekjøt/fenalår
av fjelllam frå Voss 1,5-2 kg
350

 Salt/Røykt

Lettsalta lammebog, skiva 175
Lettsalta og røykt lammebog 205
Lettsalta og røykt nakke 195
Røykt lambahale 145
Bacon, turrsalta og lettrøykt 250
Røykt pinnakjøt 375
Kjakebacon 250
Sommarkotelettar utegris 175
Røykt svineknok 70
Røykt svinekam 170
Røykt Korv. Rå. Utan mjølk og gluten. 195
Bratwurst med ramsløk + chili. 250