976 09 386 / 971 96 813|post@vossg.no
Loading...
Voss Gardsslakteri2018-07-10T00:41:10+00:00

Voss Gardsslakteri er eit moderne, småskala slakteri, med gode tilhøve for modning og kjøling.

Slakteribygningen ligg bare 50 meter frå fjøsen på Selheim Gard, som gjer at dyra ikkje vert frakta før slakting. Utgangspunktet for slakteriet, var frustrasjonen over at alle slakteri i Hordaland vart lagt ned. Dermed fekk dyra ein urimeleg lang reise til slakting. God dyrevelferd gjev glade og lite stressa dyr. Det i lag med høg kvalitet på slakting, kjøling og modning gjev eit spesielt velsmakande og unikt kjøt.

Storfe

Våre storfe er av typen NRF og Vestlands Fjordfe. Desse dyra kjem frå eigen gard, og er blitt vakse opp under dei beste tilhøva. Stellet og tryggheita våre dyr opplev, i samråd med at dei får døy heime på gardsslakteriet gjev den gode kvaliteten på kjøtet. Er du ute etter grasfora kalv/storfe? Det har me av rasen Vestlands Fjordfe, som ikkje et kraftfôr, bare naturlege råvarer

Lam

Våre lam kjem frå nøye handplukka sauebønder i Vossabygda. Dei lamma me kjøper kjem rett frå fjellbeite på Voss, og har dermed ete lite kraftfôr. Derimot har dei ete mykje lyng og gras frå beita, noko som gjer kjøtet ein fantastisk smak.

Gris

Grisane våre er født på garden, og vert tatt ut på beite saman med purka berre nokre dagar gamal. Dei vert født, veks opp og slakta på garden, noko som sikrar dyrevelferda til grisen. Grisane våre har levd livet ute, noko som set preg på kvaliteten til kjøtet.

Neste levering er Bergen  21. juni

Då er med i Åsane ved Ikea kl 18:00-18:30 og i Fyllingsdalen ved Kiwi Spelhaugen kl  19:30-20:00

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Voss Gardsslakteri held til på Selheim, 9 km aust for Vossevangen i Voss kommune.

Tlf: 97 60 93 86 og 97 19 68 13
E-post: lars@vossg.no
E-post: hilde@vossg.no

Postadresse:
Voss Gardsslakteri
Selheimsvegen 128
5706 Voss

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.