Selheim Gard

Me leverer lokal, kortreist mat med høg kvalitet

Selheim gard

Om oss

LEVERINGSSTADER

Sjekk våre leveringsstader og tidspunkt.

Leveringsmåtar

gardsutsal

Me sel ferskt kjøt av eigne dyr. Dyra vert slakta heima og opplev ingen stress.
Alle varer er handlaga av oss på tradisjonell måte. Lite salt og god tid.

Butikken

Me er ei lita famileverksemd på Selheim i Voss herad.

Heldiggriser får døy heime. Kvalitet og smak på kjøtet vert betre når dyra ikkje opplev stress omkring transport, oppstalling og slakting. Dette gjer at me kan modna kjøtet lenger og slik auka kvalitet og smak enno meir. Me kan også tilby stor grad av fleksibilitet når det gjeld nedskjering og modning etter kunden sine ynskjer. Vår matproduksjon er tradisjonelt handverk, og røyking av korv og kjøt skjer i eldhus med orreflis. Spekemat produksjonen vår er inspirert av Middelhavslanda, og me prøver å nytta minst mogleg salt for å få fram den gode smaken.

DN smak
“Det blir ikke god smak på kjøttet av at dyrene er redde og stresset”

Merete Bø 25. MARS 2016 • Foto: Sune Eriksen

Les saken

Me leverer lokal, kortreist mat med høg kvalitet.

Voss Gardsslakteri er eit småskala slakteri på garden Selheim på Voss. Me slaktar og foredlar storfe, gris og lam. Hovudsakleg kjem dyra frå eigen gard, lam vert innkjøpt frå gardsbruk i nærleiken.

Me har eige utsal på garden for privatpersonar og næringsdrivande. Me køyrer òg ut varer etter avtale. Me er stort sett tilstades kvar dag, men ring helst på førehand. Me er fast leverandør av kjøt til Vangen cafe , Hangurstoppen og Vandrarheimen på Voss. Me leverer også kjøt til Park hotel Vossevangen

Me er medlemmer i Reko-Ringen Åsane, Fyllingsdalen, Fana , Bergen sentrum og Voss.

Dette er grupper på Facebook der du som kunde bestiller varer hjå ulike produsentar av lokalmat, og hentar på faste stader på avtalt tidspunkt.

 
 

Kontakt oss

Voss Gardsslakteri er ei lita familieverksemd på garden Selheim på Voss. På garden har me mjølkekyr og purker. Fjellam kjøper slakteriet frå gardsbruk i nærområdet. Dyra går ute på beite frå mai til desember. Grisene får halda på med si naturlege åtferd, dei får rota i jorda, og eta gras, buskar og røter. Det unike med våre produkt, er at slakting og foredling skjer på same staden som dyra veks opp. Dyra unngår ein lang transport til slakteriet, og det gjer at kvalitet og smak på kjøtet vert betre

om oss Skriv ein melding