Dyrevelferd og kjøtkvalitet

Frå bonden til deg utan mellomledd

SELHEIM

KONTAKT OSS

PRODUKT OG PRISAR

Send oss ein epost

Me leverer ureist og lokal mat med høg kvalitet frå Voss.

Voss Gardsslakteri er ei lite familieverksemd på garden Selheim på Voss. I 2008 bygde me eit lite slakteri heime på garden fordi me ynskte at dyra våre skulle sleppe ein lang dyretransport før slakting.

På garden har Lars Selheim og Hilde Lussand Selheim mjølkekyr, gris og grasfôra ammekyr av Vestlandsk fjordfe. Frå mai til desember har me gris ute på beite og i skogen rundt garden. Grisene får slik utføra sine naturlege handlingar med å rota i jorda, eta gras, buskar og røtter. Det er kjekt å sjå korleis dei likar livet sitt ute. Me ynskjer at dyra våre skal unngå ein lang transport til slakteriet, og god dyrevelferd heilt fram til livets slutt er avgjerande for oss og for kundane våre. I tillegg vert kvaliteten på kjøtet høgare og med ein betre smak, når ein unngår stress hjå dyra.

FØLG OSS FÅ FACEBOOK

Medlemmer i Reko-Ringen Åsane, Fyllingsdalen, Fana, Bergen sentrum, Os og på Voss

Me er medlemmer i Reko-Ringen Åsane, Fyllingsdalen og Voss. Dette er grupper på Facebook der du som kunde bestiller varer hjå ulike produsentar av lokalmat, og hentar på faste stader på avtalt tidspunkt. Enkelt og genialt konsept. Me har også eige utsal på garden. Me er tilstades kvar dag, men ring gjerne på førehand, slik at me er heima når du kjem. Sidan 2008- Voss Gardsslakteri vart godkjent av Mattilsynet i november 2008.

FACEBOOK SIDEN

Det blir ikke god smak på kjøttet av at dyrene er redde og stresset

Merete Bø, DN

Hilde Lussand Selheim og Lars Selheim har «Landets minst reisevande dyr». Under Øystesemøtet fekk dei tildelt BU-prisen for Voss Gardsslakteri.

BU-pris til Voss Gardsslakteri, Bondevennen

Voss Gardsslakteri held til på Selheim, 9 km aust for Vossevangen i Voss kommune.

Tlf: 97 60 93 86 og 97 19 68 13
E-post: lars@vossg.no
E-post: hilde@vossg.no

Postadresse:
Voss Gardsslakteri
Selheimsvegen 128
5706 Voss