Levering 2024

Me har faste utleveringsstader i Oslo og på vestlandet.

Nedanfor finn du detaljar kring desse. Ta elles kontakt, så hjelper me deg.

Nye datoar kjem fortløpande.

Avtal nærmere for henting.

24. april kl. 17:00 til 17:30

15. mai kl. 17:00 til 17:30

29. mai kl. 17:00 til 17:30

26. juni kl. 17:00 til 17:30

31. juli kl. 17:00 til 17:30

18. april kl. 18:00 til 18:30

2. mai kl. 18:00 til 18:30

16. mai kl. 18:00 til 18:30

30. mai kl. 18:00 til 18:30

18. april kl. 19:15 til 19:45

2. mai kl. 19:15 til 19:45

16. mai kl. 19:15 til 19:45

30. mai kl. 19:15 til 19:45

9. april kl. 17:00 til 17:30

23. april kl. 17:00 til 17:30

7. mai kl. 17:00 til 17:30

21. mai kl. 17:00 til 17:30

9. april kl. 18:15 til 18:45

23. april kl. 18:15 til 18:45

7. mai kl. 18:15 til 18:45

21. mai kl. 18:15 til 18:45