om oss

Selheim gard

Selheim gard

I Vossaboki er Selheim omtala attende til 1300-talet.

Garden har vore i slekta sidan 1843, og Lars Selheim som er dagens brukar er 6.generasjon.

Lars og Hilde tok over garden i 1993

Namnet Selheim meiner ein kjem av treslaget selja.

I 2002 bygde me ny driftsbygning som sytte for lausdrift og moglegheit for svineproduksjon. Kyrene går ut og inn på beite frå mai til november, i tillegg til luftegard året rundt. Mjølkerobot kom på plass i 2021 og året før vart det bygd flisfyringsanlegg for å sikra miljøvennleg varme til dyra.

Utegris

Om våren flyttar me ut nokre purker som går ute i lag med ungane i dietida. Etter avvenning flyttar me ut omlag 120-150 ekstra grisar som går på beite. 

Vestlandsk fjordfe

I 2015 var urferasen Vestlandsk fjordfe nesten utrydda, så garden har i dag opparbeida seg ein flokk på 15-20 dyr. Frå april til september går flokken i bratte og frodige fjellsider i Hardanger.

Kontakt oss

Adresse

Selheimsvegen 126,
5706 Voss

Opningstider

Ta kontakt

E-post

hilde@vossg.no

lars@vossg.no

Telefonnummer

976 09 386

Vil du koma i kontakt med oss?

Send oss ein melding