Bacon av ungpurke

Bacon av ungpurke

kr 295
kr 295 /kg

Turrsalta og eldhusrøykt bacon med meir feitt

kr 295
kr 295 /kg

Turrsalta og eldhusrøykt bacon med meir feitt