Culotte av kalv

Culotte av kalv

kr 255
kr 510 /kg

Av grasfora Vestlandsk fjordfe kalv.

kr 255
kr 510 /kg

Av grasfora Vestlandsk fjordfe kalv.