Heile lår av utegris

Heile lår av utegris

kr 100

Heile lår av utegris kr 100 pr kg

Eit lår veg mellom 10-15 kg

kr 100

Heile lår av utegris kr 100 pr kg

Eit lår veg mellom 10-15 kg