Kverna kjøt 0.5 kg

Kverna kjøt 0.5 kg

kr 150
kr 300 /kg

Kverna kjøt av grasfora kalv
Vestlandsk fjordfe
Frossen

Utan tilsetningar

Pakning 1 stk  x 0.5 kg

kr 150
kr 300 /kg

Kverna kjøt av grasfora kalv
Vestlandsk fjordfe
Frossen

Utan tilsetningar

Pakning 1 stk  x 0.5 kg