Bacon

Bacon

kr 132
kr 330 /kg

Turrsalta og eldhusrøykt bacon av utegris

kr 132
kr 330 /kg

Turrsalta og eldhusrøykt bacon av utegris