Tbone

Tbone

kr 285
kr 570 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr

kr 285
kr 570 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr