Tbone

Tbone

kr 275
kr 550 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr

kr 275
kr 550 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr