Skiva lammelår

Skiva lammelår

kr 210
kr 210 /kg

Lårskiver av lam

 

Frosne

kr 210
kr 210 /kg

Lårskiver av lam

 

Frosne