Skiva lammelår

Skiva lammelår

kr 230
kr 230 /kg

Lårskiver av lam

 

Frosne

kr 230
kr 230 /kg

Lårskiver av lam

 

Frosne