Tomahawk

Tomahawk

kr 505
kr 505 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr

 

kr 505
kr 505 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr