Tomahawk

Tomahawk

kr 253
kr 505 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr

 

kr 253
kr 505 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr