Tomahawk

Tomahawk

kr 243
kr 485 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr

 

kr 243
kr 485 /kg

Turrmodna i 4 veker
Av pensjonert mjølkekyr