Lammekotelett

Lammekotelett

kr 380

Pakkar på 1 kg
ca 4 kotelett pr kg.
Skiver av rygg med filet.

kr 380

Pakkar på 1 kg
ca 4 kotelett pr kg.
Skiver av rygg med filet.