Lammelår

Lammelår

kr 540
kr 180 /kg

Heile lår av lam
Frå 3 kg
180 kr/kg

kr 540
kr 180 /kg

Heile lår av lam
Frå 3 kg
180 kr/kg