Lammelår

Lammelår

kr 780
kr 195 /kg

Heile lår av lam
4 kg
195 kr/kg

kr 780
kr 195 /kg

Heile lår av lam
4 kg
195 kr/kg