Lammelår

Lammelår

kr 450
kr 180 /kg

Heile lår av lam
Frå 2-4 kg

kr 450
kr 180 /kg

Heile lår av lam
Frå 2-4 kg