Lammeskinn

Lammeskinn

kr 1800

Me har skinn i ulike fargar og størrelsar
Alle er frå lam og sau som er slakta hjå oss
Pris frå kr.1400-1800.-

kr 1800

Me har skinn i ulike fargar og størrelsar
Alle er frå lam og sau som er slakta hjå oss
Pris frå kr.1400-1800.-