Bacon

Bacon

kr 136
kr 340 /kg

Turrsalta og eldhusrøykt bacon av utegris

kr 136
kr 340 /kg

Turrsalta og eldhusrøykt bacon av utegris