Ister av utegris

Ister av utegris

kr 60

Dette er det sunnaste feittet frå grisen. Det er metta feitt som ligg rundt nyrene til grisen. Smeltar du ister, får du smult, som er kvit på farge, mild på lukt og smak og ofte brukt i pai og anna liknande bakverk. Ister kan brukast til å lage talg, skismørjing, og til å smelta til smult.

kr.50 pr kg.
Pakning på 2 kg eller meir

kr 60

Dette er det sunnaste feittet frå grisen. Det er metta feitt som ligg rundt nyrene til grisen. Smeltar du ister, får du smult, som er kvit på farge, mild på lukt og smak og ofte brukt i pai og anna liknande bakverk. Ister kan brukast til å lage talg, skismørjing, og til å smelta til smult.

kr.50 pr kg.
Pakning på 2 kg eller meir